Lương Mạnh Hải thẳng tay đánh “hot boy 15 tuổi” của Vũ Ngọc Đãng