Lùm xùm vụ Hương Giang Idol và nhà thiết kế tố nhau: Cả hai đều thiếu chuyên nghiệp?

Phạm Hương và Hương Giang
Phạm Hương và Hương Giang
Phạm Hương và Hương Giang
Lên top