Luk Vân: "Nuôi một ca sĩ solo đã tốn tiền tỷ, huống gì đây là nhóm nhạc"