Lối đi cho Trạng Tí, Thiên thần hộ mệnh, Lật mặt: 48h khi tạm ngừng chiếu

Trạng Tí, Thiên thần hộ mệnh, Lật mặt: 48h là 3 phim đang có doanh thu tốt trước khi phải tạm ngừng chiếu ở TPHCM. Ảnh: NSX.
Trạng Tí, Thiên thần hộ mệnh, Lật mặt: 48h là 3 phim đang có doanh thu tốt trước khi phải tạm ngừng chiếu ở TPHCM. Ảnh: NSX.
Trạng Tí, Thiên thần hộ mệnh, Lật mặt: 48h là 3 phim đang có doanh thu tốt trước khi phải tạm ngừng chiếu ở TPHCM. Ảnh: NSX.
Lên top