Loạt thí sinh trong cuộc thi Phương Khánh đăng quang tố bị nhà tài trợ gạ tình