Loạt sao Việt thương tiếc ca sĩ Phi Nhung

Loạt sao Việt thương tiếc khi nghe tin Phi Nhung qua đời. Ảnh: LĐ
Loạt sao Việt thương tiếc khi nghe tin Phi Nhung qua đời. Ảnh: LĐ
Loạt sao Việt thương tiếc khi nghe tin Phi Nhung qua đời. Ảnh: LĐ
Lên top