Liveshow của Mỹ Tâm cháy vé trên VinID, các fan đếm từng ngày chờ “Tri Âm”

Lên top