Lisa vượt thành tích khủng của Rosé, Jennie và cả nhóm Blackpink

Lisa vượt thành tích của Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Lisa vượt thành tích của Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Lisa vượt thành tích của Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Lên top