Lisa phá hàng loạt kỷ lục, vượt Rosé lẫn nhóm Blackpink, TWICE

Lisa vượt thành tích của cả nhóm Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Lisa vượt thành tích của cả nhóm Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Lisa vượt thành tích của cả nhóm Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Lên top