Lisa - Blackpink và cuộc đua solo tháng 9

Lisa - Blackpink được mong đợi cho màn solo. Ảnh: Xinhua.
Lisa - Blackpink được mong đợi cho màn solo. Ảnh: Xinhua.
Lisa - Blackpink được mong đợi cho màn solo. Ảnh: Xinhua.
Lên top