Lisa - Blackpink và bước lùi so với Jennie, Rosé

Sản phẩm của Lisa- Blackpink có thành tích không quá ấn tượng. Ảnh: Cắt MV.
Sản phẩm của Lisa- Blackpink có thành tích không quá ấn tượng. Ảnh: Cắt MV.
Sản phẩm của Lisa- Blackpink có thành tích không quá ấn tượng. Ảnh: Cắt MV.
Lên top