Lisa - Blackpink lập kỷ lục mới ngang bằng với SUGA - BTS, PSY

Lisa - Blackpink lập kỷ mới. Ảnh: Xinhua.
Lisa - Blackpink lập kỷ mới. Ảnh: Xinhua.
Lisa - Blackpink lập kỷ mới. Ảnh: Xinhua.
Lên top