Lisa - Blackpink được khen ngợi khi kết hợp với Snake, Ozuna trong MV SG

Lisa - Blackpink được khen ngợi khi kết hợp với Snake, Ozuna. Ảnh: Xinhua.
Lisa - Blackpink được khen ngợi khi kết hợp với Snake, Ozuna. Ảnh: Xinhua.
Lisa - Blackpink được khen ngợi khi kết hợp với Snake, Ozuna. Ảnh: Xinhua.
Lên top