Lisa - Blackpink động viên fan, tiết lộ sức khỏe hiện tại hậu mắc COVID-19

Lisa - Blackpink cảm ơn người hâm mộ vì quan tâm sức khỏe của mình. Ảnh: Xinhua.
Lisa - Blackpink cảm ơn người hâm mộ vì quan tâm sức khỏe của mình. Ảnh: Xinhua.
Lisa - Blackpink cảm ơn người hâm mộ vì quan tâm sức khỏe của mình. Ảnh: Xinhua.
Lên top