Lisa - Blackpink có thêm thành tích mới, vượt Rosé, Jennie

Lisa của Blackpink có thêm thành tích. Ảnh: Xinhua.
Lisa của Blackpink có thêm thành tích. Ảnh: Xinhua.
Lisa của Blackpink có thêm thành tích. Ảnh: Xinhua.
Lên top