Lisa - Blackpink có lép vế khi kết hợp với DJ Snake, Ozuna?

Lisa - Blackpink có lép vế khi kết hợp với các ngôi sao quốc tế. Ảnh: Xinhua.
Lisa - Blackpink có lép vế khi kết hợp với các ngôi sao quốc tế. Ảnh: Xinhua.
Lisa - Blackpink có lép vế khi kết hợp với các ngôi sao quốc tế. Ảnh: Xinhua.
Lên top