Lisa - Blackpink có cơ hội vượt BTS ở giải MAMA 2021?

Lisa - Blackpink và BTS cạnh tranh ở các giải của MAMA. Ảnh: Xinhua.
Lisa - Blackpink và BTS cạnh tranh ở các giải của MAMA. Ảnh: Xinhua.
Lisa - Blackpink và BTS cạnh tranh ở các giải của MAMA. Ảnh: Xinhua.
Lên top