LipB - “Gà cưng” của Đông Nhi hào hứng tham gia casting phim “Mùa hè năm ấy”

Thu Thủy- thành viên nhóm LipB thử vai phim. Ảnh:P.T.M
Thu Thủy- thành viên nhóm LipB thử vai phim. Ảnh:P.T.M
Thu Thủy- thành viên nhóm LipB thử vai phim. Ảnh:P.T.M