Lily Nguyễn đe dọa vị trí đầu bảng của Mai Ngô, giành cơ hội vào chung kết The Face