Liên tiếp thua, Võ Hoàng Yến không phục gọi The Face là "The Bè Lũ'

Võ Hoàng Yến nổi giận khi bị Minh Hằng loại thành viên.
Võ Hoàng Yến nổi giận khi bị Minh Hằng loại thành viên.
Võ Hoàng Yến nổi giận khi bị Minh Hằng loại thành viên.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top