Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ V: Thêm một mùa hy vọng

“Lật mặt ba chàng khuyết” - một phim Việt có doanh thu tốt năm nay.
“Lật mặt ba chàng khuyết” - một phim Việt có doanh thu tốt năm nay.
“Lật mặt ba chàng khuyết” - một phim Việt có doanh thu tốt năm nay.