Liên hoan phim Cannes 2021 có thể bị hoãn

Nhà tổ chức cho biết, vì dịch bệnh nên có thể Liên hoan phim Cannes phải lùi lịch đến mùa hè 2021. Ảnh nguồn: AFP.
Nhà tổ chức cho biết, vì dịch bệnh nên có thể Liên hoan phim Cannes phải lùi lịch đến mùa hè 2021. Ảnh nguồn: AFP.
Nhà tổ chức cho biết, vì dịch bệnh nên có thể Liên hoan phim Cannes phải lùi lịch đến mùa hè 2021. Ảnh nguồn: AFP.
Lên top