Liên Bỉnh Phát tham gia phim điện ảnh Nhật

Liên Bỉnh Phát tham gia bộ phim điện ảnh Nhật Bản "Come and Go". Ảnh: NV.
Liên Bỉnh Phát tham gia bộ phim điện ảnh Nhật Bản "Come and Go". Ảnh: NV.
Liên Bỉnh Phát tham gia bộ phim điện ảnh Nhật Bản "Come and Go". Ảnh: NV.
Lên top