Lịch trình của các thành viên Blackpink có bị hủy bỏ khi Lisa mắc COVID-19?

Blackpink có nguy cơ hủy bỏ nhiều lịch trình khi Lisa mắc COVID-19. Ảnh: Xinhua.
Blackpink có nguy cơ hủy bỏ nhiều lịch trình khi Lisa mắc COVID-19. Ảnh: Xinhua.
Blackpink có nguy cơ hủy bỏ nhiều lịch trình khi Lisa mắc COVID-19. Ảnh: Xinhua.
Lên top