Leetuek - Super Junior bị hacker xâm phạm đời tư, quấy rối

Leetuek  - nhóm trưởng Super Junior gặp rắc rối khi bị hacker tấn công, đánh cắp tài khoản cá nhân. Ảnh nguồn: Xinhua.
Leetuek - nhóm trưởng Super Junior gặp rắc rối khi bị hacker tấn công, đánh cắp tài khoản cá nhân. Ảnh nguồn: Xinhua.
Leetuek - nhóm trưởng Super Junior gặp rắc rối khi bị hacker tấn công, đánh cắp tài khoản cá nhân. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top