Lệ Quyên nồng nàn, da diết với tình khúc Lam Phương