Lê Cát Trọng Lý đặt tình yêu vào "Đà Nẵng nhớ bạn"

Lê Cắt Trọng Lý giới thiệu MV mới "Đà Nẵng nhớ bạn". Ảnh: NVCC.
Lê Cắt Trọng Lý giới thiệu MV mới "Đà Nẵng nhớ bạn". Ảnh: NVCC.
Lê Cắt Trọng Lý giới thiệu MV mới "Đà Nẵng nhớ bạn". Ảnh: NVCC.
Lên top