"Lật mặt: 48h" thu hơn 50 tỉ đồng, có vượt được phim Trấn Thành?  

"Lật mặt: 48h" đang có doanh thu khả quan tại phòng vé. Ảnh: NSX.
"Lật mặt: 48h" đang có doanh thu khả quan tại phòng vé. Ảnh: NSX.
"Lật mặt: 48h" đang có doanh thu khả quan tại phòng vé. Ảnh: NSX.
Lên top