"Lật mặt: 48h" của Lý Hải vượt doanh thu ngày của các bom tấn Hollywood

"Lật mặt: 48h" đạt doanh thu trong ngày cao nhất. Ảnh: CGV.
"Lật mặt: 48h" đạt doanh thu trong ngày cao nhất. Ảnh: CGV.
"Lật mặt: 48h" đạt doanh thu trong ngày cao nhất. Ảnh: CGV.
Lên top