"Lật mặt: 48h" có vượt "Bố già" khi chiếu quốc tế?

"Lật mặt: 48h" của Lý Hải được chiếu ở Mỹ. Ảnh: ĐPCC.
"Lật mặt: 48h" của Lý Hải được chiếu ở Mỹ. Ảnh: ĐPCC.
"Lật mặt: 48h" của Lý Hải được chiếu ở Mỹ. Ảnh: ĐPCC.
Lên top