Lặng người khi xem hình hậu trường “Táo quân 2018’’

Nghệ sĩ Quang Thắng chợp mắt chờ giờ diễn.
Nghệ sĩ Quang Thắng chợp mắt chờ giờ diễn.