Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lặng người khi xem hình hậu trường “Táo quân 2018’’

Nghệ sĩ Quang Thắng chợp mắt chờ giờ diễn.
Nghệ sĩ Quang Thắng chợp mắt chờ giờ diễn.