Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lan Phương tràn đầy năng lượng thử làm cô gái Đức dẫn chương trình