Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lan Phương tràn đầy năng lượng thử làm cô gái Đức dẫn chương trình