Lan Phương tràn đầy năng lượng thử làm cô gái Đức dẫn chương trình