Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy và Jack ủng hộ khẩu trang chống dịch

Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy gửi tặng khẩu trang cho Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc.
Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy gửi tặng khẩu trang cho Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc.
Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy gửi tặng khẩu trang cho Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc.
Lên top