Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lan Khuê, Quỳnh Mai hóa quý cô đài các trên đường phố Seoul