Lâm Vỹ Dạ xuất hiện trong “Táo Quân 2021”: Có là “điểm sáng”?

Lâm Vỹ Dạ được xem là điểm sáng khi góp mặt trong "Táo Quân 2021". Ảnh: VFC.
Lâm Vỹ Dạ được xem là điểm sáng khi góp mặt trong "Táo Quân 2021". Ảnh: VFC.
Lâm Vỹ Dạ được xem là điểm sáng khi góp mặt trong "Táo Quân 2021". Ảnh: VFC.
Lên top