Lâm Vinh Hải và vợ ly hôn sau 11 năm hạnh phúc bên nhau