Lâm Vinh Hải lên tiếng trước nghi án yêu John Huy Trần