Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lâm Chi Khanh mỉa mai Thu Minh “cõng rắn cắn gà nhà”