Lại chuyện ý thức và trách nhiệm của người nghệ sĩ

Nghệ sĩ Quang Tèo lộ hình ảnh đi dự sự kiện tại Lâm Đồng. Ảnh: Chụp màn hình
Nghệ sĩ Quang Tèo lộ hình ảnh đi dự sự kiện tại Lâm Đồng. Ảnh: Chụp màn hình
Nghệ sĩ Quang Tèo lộ hình ảnh đi dự sự kiện tại Lâm Đồng. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top