La Thanh Thanh mở màn show của Công Trí tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016