Vietnam's Next Top Model 2016:

La Thanh Thanh khóc thảm thiết khi đối thủ “không đội trời chung” Thùy Trâm bị loại