Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lã Thanh Huyền đọ dáng đẹp với dàn hoa hậu Việt Nam