Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kyo York ngậm ngùi bỏ về vì bị “đuổi” khỏi thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam