Kỳ Duyên tuyên chiến với Phạm Hương, Minh Tú ở "The Look"?