Kinh Quốc đối đầu với dân xã hội đen

Ảnh: NSX.
Ảnh: NSX.