Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kim Tuyến đẹp ngẩn ngơ với áo dài đầu xuân