Kim Tử Long nhớ lại thời gian làm nghề “nuốt than, ăn lửa"

Nghệ sĩ Kim Tử Long.
Nghệ sĩ Kim Tử Long.
Nghệ sĩ Kim Tử Long.
Lên top