Kim Soo Hyun trở lại trong “Điên thì có sao” vào tháng 6

Kim Soo Hyun trở lại với bộ phim "Điên thì có sao". Ảnh: Mnet.
Kim Soo Hyun trở lại với bộ phim "Điên thì có sao". Ảnh: Mnet.
Kim Soo Hyun trở lại với bộ phim "Điên thì có sao". Ảnh: Mnet.
Lên top