Kim Soo Hyun làm gì để được trả gần 10 tỉ đồng một tập phim?

Kim Soo Hyun nhận 10 tỉ đồng cho 1 tập phim “One Ordinary Day”. Ảnh: Coupang Play.
Kim Soo Hyun nhận 10 tỉ đồng cho 1 tập phim “One Ordinary Day”. Ảnh: Coupang Play.
Kim Soo Hyun nhận 10 tỉ đồng cho 1 tập phim “One Ordinary Day”. Ảnh: Coupang Play.
Lên top