Kim Seon Ho chính thức thừa nhận ép bạn gái phá thai

Kim Seon Ho chính là nam diễn viên ép bạn gái cũ phá thai. Ảnh: Salt entertainment
Kim Seon Ho chính là nam diễn viên ép bạn gái cũ phá thai. Ảnh: Salt entertainment
Kim Seon Ho chính là nam diễn viên ép bạn gái cũ phá thai. Ảnh: Salt entertainment
Lên top